Commerzbank spodziewa się obciążenia zarobkami w Polsce

Commerzbank Aktiengesellschaft (CZB)

Commerzbank spodziewa się obciążenia zarobkami w Polsce

15-lip-2022 / 15:06 CET/CEST
Rozpowszechnianie informacji regulacyjnej wysłanej przez Grupę EQS.
Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego ogłoszenia.

  • W mBanku w trzecim kwartale spodziewany jest negatywny jednorazowy efekt w wysokości od 210 mln € do 290 mln € ze względu na ustawę o „wakacjach kredytowych” dla prywatnych kredytów hipotecznych.
  • Odpowiednia kwota będzie miała wpływ na wynik operacyjny Commerzbanku
  • Betina Orlopp: „Dzięki ciągłemu dobremu wzrostowi naszej działalności operacyjnej nadal spodziewamy się wyniku netto w wysokości ponad 1 miliarda euro w roku finansowym. Pod warunkiem, że nie nastąpi dalsze znaczące pogorszenie otoczenia gospodarczego, np. z powodu dalszych braków w dostawach gazu.

Commerzbank spodziewa się wyniku netto w wysokości ponad 1 miliarda euro w roku fiskalnym 2022, pomimo spodziewanego obciążenia zysków polskiego oddziału mBanku. Perspektywa ta jest pod warunkiem, że nie nastąpi dalsze znaczące pogorszenie otoczenia gospodarczego oraz że nie są wymagane dodatkowe rezerwy na portfel kredytów frankowych w mBanku.

mBank wcześniej zapowiadał, że spodziewa się zaksięgować ujemne zyski w przedziale od 1,0 do 1,4 mld zł (obecnie około 210 mln do 290 mln euro) w trzecim kwartale 2022 roku w wyniku możliwych odroczeń odsetek i spłat. Prywatne finansowanie nieruchomości („wakacje kredytowe”) wprowadzone nową ustawą. Oczekuje się, że wynik operacyjny Commerzbanku w III kwartale zostanie obciążony odpowiednią kwotą, która zostanie ujęta jako ujemny wynik w pozycji „Pozostałe dochody netto z instrumentów finansowych”.

Nowe prawo w Polsce pozwala prywatnym kredytobiorcom pominąć do końca 2023 roku do ośmiu miesięcznych spłat istniejących kredytów hipotecznych. Obecnie mBank oczekuje, że z tej opcji skorzysta od 60% do 80% uprawnionych kredytobiorców. Commerzbank rozważy podjęcie kroków prawnych przeciwko temu nadzwyczajnemu środkowi, który jest oferowany wszystkim kredytobiorcom bez względu na ich status majątkowy.

READ  Dostawy rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej wracają do Polski pod silną presją na UE | Świat | Aktualności

„Wakacje zadłużeniowe” są częścią szeregu działań podejmowanych przez polski rząd w odpowiedzi na skutki wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych. Narodowy Bank Polski podniósł ostatnio główną stopę procentową do 6,50%. Już w drugim kwartale Commerzbank spodziewa się dodatkowych obowiązkowych składek w mBanku w wysokości 83 mln euro na program ochrony korporacyjnej.

mBank jest jednym z najnowocześniejszych banków w Europie i motorem wzrostu naszej Grupy. Niestety nowe prawo w Polsce nakłada spore obciążenia jednorazowe. Jednak dzięki ciągłemu dobremu wzrostowi naszej działalności operacyjnej nadal oczekujemy wyniku netto w wysokości ponad 1 miliarda euro za rok obrotowy. Jest to pod warunkiem, że nie nastąpi dalsze znaczące pogorszenie otoczenia gospodarczego, na przykład z powodu dalszych braków w dostawach gazu – powiedziała dyrektor finansowy Commerzbanku Betina Orlopp.

Kontakt prasowy

Eric Nebel +49 69 136-44986


O Commerzbanku

Commerzbank jest wiodącym bankiem niemieckiego Mittelstand i silnym partnerem dla około 28 000 grup klientów korporacyjnych oraz około 11 milionów klientów prywatnych i małych firm w Niemczech. Dwa segmenty biznesowe Banku – Klienci Indywidualni i Klienci Małych Firm oraz Klienci Korporacyjni – oferują kompleksowe portfolio usług finansowych. Commerzbank obsługuje około 30 procent niemieckiego handlu zagranicznego i jest obecny w prawie 40 krajach w zakresie obsługi klientów korporacyjnych. Niemiecki Mittelstand, bank skupia się na dużych korporacjach i klientach korporacyjnych. W ramach działalności międzynarodowej Commerzbank wspiera klientów z niemieckim powiązaniem oraz firmy działające w wybranych branżach przyszłości. Po integracji Comdirect, klienci indywidualni i małe firmy mogą korzystać z usług jednego z najnowocześniejszych niemieckich banków internetowych z osobistym wsparciem doradczym na miejscu. Jej polska spółka zależna mBank SA jest innowacyjnym bankiem cyfrowym obsługującym około 5,6 mln klientów indywidualnych i korporacyjnych, głównie w Polsce, ale także w Czechach i na Słowacji. W 2021 r. Commerzbank wygeneruje łączne przychody w wysokości około 8,5 miliarda euro, zatrudniając około 46 500 pracowników.

READ  Richter otwiera nowe polskie biuro

Odmowa

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości to stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi. W tej wersji oświadczenia te odnoszą się do oczekiwanej przyszłej działalności

Commerzbank, wzrost wydajności i oczekiwane synergie, oczekiwane możliwości rozwoju i inne możliwości zwiększenia wartości Commerzbanku i oczekiwanych przyszłych wyników finansowych, kosztów restrukturyzacji oraz innych wydarzeń i informacji finansowych. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na bieżących planach, oczekiwaniach, szacunkach i przewidywaniach kierownictwa. Podlegają one licznym założeniom i wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i zmiany będą się znacznie różnić od wszelkich przyszłych wyników, które mogą się pojawić lub od wyrażonych zmian. Czynniki te obejmują warunki na rynkach finansowych w Niemczech, Europie, Stanach Zjednoczonych i innych regionach, gdzie Commerzbank czerpie znaczną część swoich przychodów i gdzie Commerzbank posiada znaczną część swoich aktywów, ceny aktywów i wzrost rynku. zmienność, w szczególności trwający europejski kryzys zadłużenia, potencjalna niewypłacalność kredytobiorców lub kontrahentów handlowych, wdrażanie strategicznych inicjatyw mających na celu poprawę modelu biznesowego, wiarygodność polityk, procedur i metod zarządzania ryzykiem, ryzyko wynikające ze zmian regulacyjnych i inne zagrożenia. Dlatego stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne dopiero w dniu ich sporządzenia. Commerzbank nie zobowiązuje się do aktualizacji ani wydania jakichkolwiek poprawek do stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie w celu odzwierciedlenia wydarzeń lub okoliczności po dacie tego komunikatu.

Henry Herrera

„Irytująco skromny fanatyk telewizyjny. Totalny ekspert od Twittera. Ekstremalny maniak muzyczny. Guru Internetu. Miłośnik mediów społecznościowych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top