bne IntelliNews – ING: W Polsce narasta presja inflacyjna

bne IntelliNews – ING: W Polsce narasta presja inflacyjna

Tytuł CPI wzrósł w kwietniu do 4,3% rok do roku. Coraz bardziej dyskusyjny jest pogląd, że Narodowy Bank będzie odzwierciedleniem akomodacyjnej pozycji polskiego Banku Centralnego czy ECP. Pod względem inflacji Polska jest blisko rynków wschodzących. Stopy procentowe w Polsce powinny pozostać bez zmian do drugiej połowy 2022 roku.

Według wstępnych szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego, główny wskaźnik CBI w Polsce wzrósł w kwietniu do 4,3% r/r z 3,2% w kwietniu. Wynika to z niższej bazy w 2020 roku, zwłaszcza dla paliw (+28,1% r/r vs +7,6% r/rw kwietniu). Natomiast podstawa głównej inflacji w 2020 r. była bardzo wysoka. Szacujemy więc, że będzie to 3,5% r/rw kwietniu i 3,9% w marcu. Szczegółowe ramy ulepszeń cen zostaną ujawnione 15 kwietnia.

Spadek inflacji bazowej należy tłumaczyć z ostrożnością. Od kwietnia 2020 r. GUS musi ocenić niektóre komponenty CBI, dla których dane nie są dostępne. Oznacza to, że wyższe ceny z miesięcy poprzedzających COVID przeszły na kolejne. Dostępność danych nie jest już problemem, ale od kwietnia 2020 r. obniżyła najbardziej podstawową roczną inflację do 3,5% r/r. Ten szybki wzrost w pierwszych trzech miesiącach roku pokazuje, że presja inflacyjna jest silna.

Oprócz podstawowych efektów wysoka inflacja w Polsce wiąże się ze wzrostem kosztów usług oraz kosztów produkcji. W marcu wskaźnik cen producentów w Polsce wzrósł o 3,9% r/r wobec 2,0% w lutym. W kwietniu PPI może zbliżyć się do 5,0% r/r. Indeks ten ujmuje rosnące ceny towarów i zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Wraz z otwarciem gospodarki presja popytowa będzie jeszcze silniejsza.

Spodziewamy się, że średnia inflacja CPI w tym roku wyniesie 3,9% r/r.

Dane pokazują, że ani strefa euro, ani Stany Zjednoczone nie miały trudności z podniesieniem inflacji przed COVID. Wysoka inflacja w Polsce utrzymuje się od połowy 2019 roku. W 2020 roku ceny konsumpcyjne wzrosły średnio o 3,4%. Polska weszła w recesję COVID z inflacją w lutym ubiegłego roku. W ujęciu bardziej strukturalnym wyższa inflacja jest wynikiem wzrostu napędzanego przez konsumentów, przy stopniowym spadku inwestycji prywatnych w PKB.

READ  Polski Gaz-System wybiera MOL na dostawcę Gdańskiej FSRU

W miarę zbliżania się do rynków wschodzących pod względem inflacji, pogląd, że NBP może podążać za światowymi bankami centralnymi, takimi jak Europejski Bank Centralny i Rezerwa Federalna, jest wysoce dyskusyjny.

Naszym zdaniem podwyżka stóp w Polsce powinna rozpocząć się w drugiej połowie 2022 roku. Do tego czasu Rada Polityki Pieniężnej może tolerować wysoką inflację i nie podejmować żadnych działań, ponieważ jej obecnym priorytetem jest wspieranie wzrostu. Takie podejście zostało poparte wypowiedziami gubernatora Adama Klabiskiego i przytłaczającą większością w MBC (Komitecie Polityki Pieniężnej). Postrzegają wzrost cen jako tymczasowy i wynikający z czynników pozostających poza ich kontrolą. Od marca br. NBP przyspieszył również tempo zakupów nieruchomości w Polsce. W kwietniu kupił kolejne obligacje po czerwcu 2020 roku. Jedyna zmiana tonu większości Rady jest taka, że ​​sytuacja dalszych obniżek stóp jest mało prawdopodobna.

Mamy nadzieję, że nastawienie polityki pieniężnej w Polsce utrzyma się do końca kadencji MBC w pierwszej połowie 2022 roku. Dlatego spodziewamy się, że pierwsza podwyżka stóp nastąpi w drugiej połowie 2022 roku.

Rafał Benecci Główny ekonomista i David Pacquiao Jest starszym ekonomistą w ING w Polsce. Ta wzmianka została po raz pierwszy skierowana do ING. Myśleć Portal tutaj.

Odmowa treści: Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny, niezależnie od instrukcji konkretnego użytkownika, sytuacji finansowej czy celów inwestycyjnych. Informacje nie są rekomendacją inwestycyjną, ofertą ani prośbą o poradę inwestycyjną, prawną lub podatkową ani kupno lub sprzedaż jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Czytaj więcej

Henry Herrera

„Irytująco skromny fanatyk telewizyjny. Totalny ekspert od Twittera. Ekstremalny maniak muzyczny. Guru Internetu. Miłośnik mediów społecznościowych”.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *