Polska: Stopy procentowe bez zmian i wydaje się, że cykl zacieśniania dobiegł końca | Artykuł

Poza aktualizacją najnowszych perspektyw gospodarczych i kształtowania się inflacji, w raporcie nie znaleźliśmy żadnych istotnych nowych elementów. Rada zwróciła uwagę na globalne czynniki inflacyjne (spowolnienie gospodarcze na kluczowych rynkach, spadek cen surowców, złagodzenie napięć w globalnych łańcuchach dostaw) oraz niepewność co do sytuacji związanej z pandemią w Chinach.

Rada Polityki Pieniężnej zwróciła uwagę na dalsze spowolnienie polskiego PKB w IV kw. 2022 r. po 3,6% w III kw. oraz podkreśliła rolę efektów drugiej rundy wcześniejszych wstrząsów podażowych. Inflacja bazowa. Jako przeciwwagę w komunikacie podano spadek inflacji PPI, wskazujący na złagodzenie presji kosztowej. Fragmenty raportu dotyczące kursu złotego – gdzie jego umocnienie prowadziłoby do szybszego obniżenia inflacji lub wspierałoby możliwość interwencji walutowej – pozostały bez zmian.

Mimo, że szczyt inflacji jest jeszcze przed nami (luty od początku roku wyniósł około 20%), to w ostatnim czasie obserwujemy tendencje inflacyjne. Szacujemy, że w grudniu inflacja konsumencka spadła drugi miesiąc z rzędu. Sprzyjające warunki pogodowe oraz wysokie zapasy gazu w magazynach znacznie zmniejszają skalę kryzysu gazowego w Europie, co przekłada się na spadek rynkowych cen gazu. Doprowadziło to m.in. do spadku inflacji HICP w Niemczech do 9,6% w grudniu z 11,3% r/rw listopadzie.

Niemniej jednak, naszym zdaniem, tendencje inflacyjne nie są wystarczającym powodem do demonetyzacji. Spadek wskaźników inflacji bazowej w Europie iw Polsce będzie wynikał głównie z mniejszej presji na ceny energii i paliw. W Polsce jest mniej miejsca na silny spadek cen energii ze względu na niższą niż w Europie bazę odniesienia w wyniku działań stabilizujących ceny detaliczne tarczy antyinflacyjnej w 2022 roku. Inflacja bazowa pozostaje uparcie wysoka. Poprzednie wzrosty kosztów energii i surowców będą nadal się nasilać, podnosząc ceny detaliczne. W rezultacie, po okresie inflacji, pod koniec roku widzimy ryzyko ustabilizowania się wysokiego poziomu inflacji powyżej celu NBP.

READ  Stolica Polski walczy pod ciężarem ponad 300 tysięcy uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie

Dlatego w naszej ocenie nie będzie warunków do obniżki stóp procentowych w Polsce w 2023 roku. Kluczem do perspektyw polityki pieniężnej jest tempo, w jakim inflacja i dynamika cen zaczynają się stabilizować. Główne banki centralne (Fed, Europejski Bank Centralny) prawdopodobnie będą ostrożnie reagować na spadki inflacji bazowej, biorąc pod uwagę doświadczenia poprzednich kryzysów energetycznych, aby uniknąć przedwczesnej deflacji. Coraz większego znaczenia nabierać będzie analiza składu inflacji bazowej i dynamiki cen oraz stabilności inflacji.

Henry Herrera

„Irytująco skromny fanatyk telewizyjny. Totalny ekspert od Twittera. Ekstremalny maniak muzyczny. Guru Internetu. Miłośnik mediów społecznościowych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top