Category: Top News

Sobota, panie premierze Mattus Moraviski ostrzegł przed trzecią falą infekcji wirusem koronowym - Trzecia fala to realne zagrożenie. Dziś obserwujemy wzrost liczby epidemii w wielu krajach europejskich. Dlatego nowe ograniczenia pojawią się w Niemczech czy Czechach. Chciałbym ostrzec przed tą…

Środowa demonstracja odbyła się w Alejandro Uzastovsky pod hasłem „Walk for the Future”, po czym część pomaszerowała do kwatery głównej. Policja Ul. Wilka. Uczestnicy domagali się m.in. podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Sprawa złamania ręki podczas protestu została…

Back to top