Polska: Trudne czasy dla podatników

Polski system podatkowy od stycznia 2022 r. podlegał wielu reformom, które dotyczyły zarówno grup międzynarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorców (tzw. „Porozumienie polskie”). Próbowano zrównoważyć niekorzystne zmiany nowymi reliefami. Każdy powinien być przygotowany na nowe procedury, obliczenia i obowiązki sprawozdawcze.

Minimalny podatek dochodowy

Największą zmianą na 2022 r. jest minimalny podatek dochodowy. Nowy podatek dotknie większość polskich podatników: operacyjna strata podatkowa lub zysk operacyjny poniżej 1%.

Firmy rozpoczynające działalność są zwolnione z minimalnego podatku dochodowego przez pierwsze trzy lata. Firmy, które doświadczyły nienormalnego (30%) spadku przychodów, finansów, niektóre firmy regulowane, niektóre firmy transportowe i firmy prywatne będą zwolnione z minimalnego podatku dochodowego.

Minimalna stawka podatku wynosi 10% podstawy opodatkowania i podlega odliczeniu od zwykłego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podstawą opodatkowania jest suma:

  • 4% przychodów operacyjnych; i
  • Koszty korespondentów, takie jak odsetki, podatki, amortyzacja i wydatki na finansowanie dłużne (odsetki od pożyczek) powyżej 30% dochodu do opodatkowania przed spłatą (EBITDA) oraz bezcenne usługi i opłaty licencyjne wynoszą 3 mln zł (756 631 USD) i ponad 5% EBITDA podlegającej opodatkowaniu; i
  • Wartość odroczonego podatku dochodowego potrąconego w wyniku zaksięgowania w księgach podatkowych wartości niematerialnych i prawnych nadal pomniejszona o zwiększenie zysku brutto lub zmniejszenie straty brutto.
  • Kwalifikujące się płatności podatkowe, np. B+R lub ulgi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Odliczenie od zysków kapitałowych polskiej spółki holdingowej

Polscy płatnicy CID są zwolnieni z podatku od zysków osiągniętych ze zbycia udziałów w spółkach zależnych, a 95% dywidend otrzymanych od spółek zależnych (pozostałe 5% jest opodatkowane w wysokości 19%) jest zwolnione z CID. Spółka zależna generuje zyski kapitałowe lub dywidendy przez co najmniej rok. Zwolnienie podatkowe dotyczy spółek, które nie mają udziałowców oraz tych, które prowadzą faktyczną działalność gospodarczą.

READ  „Podgrzej teraz!”. Piotr zapowiedział walkę o drugi medal M na Oberstarp

Aby ubiegać się o zwolnienie, usuwana spółka zależna nie może być podmiotem zajmującym się obrotem nieruchomościami i nie może posiadać więcej niż 5% kapitału innej spółki ani korzystać z ulg podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych / Polskiej Strefie Inwestycji.

Tak zwany system estoński – mniej wymagań

Od 2022 r. łatwiej będzie zastosować odroczenie CIT do momentu wypłaty dywidendy w spółkach nieprywatnych. Całkowite opodatkowanie zarówno podatku CIT, jak i indywidualnego może wynosić od 20-25% w zależności od obrotu.

Zryczałtowany podatek od obrotów dla prywatnych przedsiębiorców i niektórych spółek osobowych

Zmiany te sprawiają, że opodatkowanie ryczałtowe oparte na obrotach jest bardziej atrakcyjne niż kiedykolwiek. Stawki podatkowe dla biznesu wynoszą 3% lub 15%, na przykład doradztwo w zakresie zarządzania dla dochodu równego 2 milionom euro.

Płatności podatkowe

Reform wprowadza wiele nowych płatności, np. robotykę/automatykę, sport i kulturę, marketing nowych produktów czy płatności związane z ekspansją kapitałową. Płatności umożliwiają odliczenie kwalifikujących się wydatków więcej niż jeden raz. Niektóre z nich są definiowane przez rozmiar.

Stały dodatek na badania i rozwój 200% wzrostu kosztów kwalifikujących bez limitu odliczeń. Ulga na badania i rozwój może być również wykorzystana do zysku ze skrzynki IP.

Wykorzystanie dostępnych płatności może znacznie zmniejszyć obciążenie CIT, dlatego bardzo wskazane jest wprowadzenie odpowiednich funkcji i ich wykorzystanie.

Powyższe zmiany, wraz z zestawem zmian w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych, sprawiają, że rok 2022 jest największym wyzwaniem dla polskich firm, pracowników i przedsiębiorców.

Monica Decitzik

Partner, MDDP Polska

Materiały na tej stronie przeznaczone są dla instytucji finansowych, profesjonalnych inwestorów i ich profesjonalnych doradców. To jest tylko dla informacji. Przeczytaj nasze Zasady i warunki i Polityka prywatności Przed skorzystaniem z serwisu. Wszystkie produkty podlegają ścisłym prawom autorskim.

READ  13 rzeczy o polskim zawodniku MMA urodzonym w Peelsco-Piala - Conan Daily

© 2021 EuroMoney Corporate Investor PLC. Poproś o pomoc Nasze FAQ.

Henry Herrera

„Irytująco skromny fanatyk telewizyjny. Totalny ekspert od Twittera. Ekstremalny maniak muzyczny. Guru Internetu. Miłośnik mediów społecznościowych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top