Polska przyznała status ochrony czasowej dużej liczbie Ukraińców w październiku ubiegłego roku

Według najnowszych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat najbardziej skorzystali obywatele Ukrainy uciekający przed wojną po rosyjskiej inwazji na status ochrony czasowej w Polsce.

Według najnowszego raportu Eurostatu, w październiku br. Polska przyznała obywatelom Ukrainy łącznie 54 520 statusów ochrony czasowej. SchengenVisaInfo.com raporty.

Za Polską uplasowały się Niemcy (37 595), Włochy (8 620), Rumunia (8 425) i Bułgaria (7 250).

„W porównaniu z wrześniem 2022 r. liczba Ukraińców korzystających z tymczasowej ochrony spadła w 22 z 26 państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane. Niemcy (spadek o 14 385 w porównaniu z wrześniem 2022 r.), następnie Włochy (spadek o 3 750), Rumunia (-1 290) i Dania (-1020), podczas gdy tylko Bułgaria (+2770), Irlandia (+1210), Polska (+975) i Węgry (+20) odnotowały wzrosty. Raport stwierdza.

Eurostat ujawnił, że Ukraińcy skorzystali w październiku najwięcej ze statusu ochrony czasowej Polski, łącznie 1,01 miliona, następnie Niemcy, którzy przyznali status łącznie 847 105 Ukraińcom, a następnie Hiszpania (148 630) i Bułgaria (141 480).

Według najnowszych statystyk, w porównaniu do liczby ludności każdego państwa członkowskiego UE, największy odsetek obywateli Ukrainy, którym udzielono ochrony w październiku br., odnotowano w następujących krajach:

  • Estonia – status ochrony czasowej otrzymało 1,7 tys. osób
  • Polska – (1,4)
  • Irlandia- (1.2)
  • Bułgaria – (1.1)

„Polska udzieliła tymczasowej ochrony ukraińskim dzieciom (poniżej 18 lat) łącznie 12 445 (co stanowi 23 procent Ukraińców, którym udzielono ochrony w Polsce w październiku 2022 r.), następnie Niemcy (11 230, 30 procent), Włochy (2 715, 31 procent) i Rumunia ( 2500). , 30 proc.),” Raport stwierdza.

Według doniesień od 68 do 100 procent ukraińskich dzieci, którym udzielono tymczasowej ochrony, ma mniej niż 14 lat.

Większość Ukraińców, którzy skorzystali z Programu Ochrony Tymczasowej, to kobiety.

Według Eurostatu największą liczbę ukraińskich kobiet korzystających ze statusu ochrony czasowej zgłosiły władze następujących krajów:

READ  Aż 250 Ukraińców przylatuje do Edmonton samolotem podarowanym przez Polskę

Polska – Łącznie 34 190, czyli 63 proc. Ukraińców objętych ochroną w Polsce w październiku tego roku

  • Niemcy (21 885, czyli 58 procent)
  • Włochy (6005 lub 70 procent)
  • Rumunia (4625 lub 55 procent)

Jednocześnie Polska ma największą liczbę statusów ochrony tymczasowej przyznanych ukraińskim mężczyznom, a następnie Niemcy, Rumunia i Bułgaria.

Henry Herrera

„Irytująco skromny fanatyk telewizyjny. Totalny ekspert od Twittera. Ekstremalny maniak muzyczny. Guru Internetu. Miłośnik mediów społecznościowych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top