Polska 2022 – Analiza – IEA

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) regularnie prowadzi dogłębną, zrecenzowaną politykę energetyczną swoich krajów członkowskich. Proces ten wspiera rozwój polityki energetycznej i promuje wymianę najlepszych międzynarodowych praktyk i doświadczeń, aby umożliwić bezpieczną i przystępną cenowo konwersję czystej energii.

Polityka energetyczna Polski ma na celu dywersyfikację dostaw energii poprzez rozwój energetyki odnawialnej, wprowadzenie energetyki jądrowej, ułatwienie przesyłu energii elektrycznej oraz zwiększenie efektywności energetycznej w całej gospodarce. Centralnym aspektem polityki energetycznej Polski jest zmniejszenie uzależnienia od węgla, zwłaszcza do wytwarzania energii i ogrzewania budynków. Polityka kładzie silny nacisk na bezpieczeństwo energetyczne i zapewnia sprawiedliwą zmianę, która promuje wzrost gospodarczy przy jednoczesnym zachowaniu przystępnego dostępu do energii i ochronie wrażliwych konsumentów.

Polska poczyniła znaczne postępy w konwersji energii. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się rynków dystrybucji fotowoltaiki słonecznej w Europie i opracował silny plan wykorzystania powietrza przybrzeżnego. Polska podjęła również istotne kroki w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego, takie jak dywersyfikacja importu energii z Rosji. Jednak w miksie energetycznym kraju nadal dominują paliwa kopalne. Wszystkie sektory muszą wykonać znaczną pracę, aby osiągnąć cele polegające na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii, zmniejszeniu zapotrzebowania na energię i zmniejszeniu emisji.

W niniejszym raporcie MAE przedstawia szereg zaleceń dotyczących polityki energetycznej, które mają pomóc Polsce w przejściu na bardziej wydajny i elastyczny niskoemisyjny system energetyczny.

READ  Pomorsky i Vormyosko-Mazursky w częściowej komorze śluzowej. Co to jest i kiedy się zmienia?

Henry Herrera

„Irytująco skromny fanatyk telewizyjny. Totalny ekspert od Twittera. Ekstremalny maniak muzyczny. Guru Internetu. Miłośnik mediów społecznościowych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top