Chmura w Polsce: Wykorzystanie potencjału cyfrowego wzrostu

Chmura jest akceleratorem zmian. Ma doświadczenie w destabilizacji i przekształcaniu nowoczesnych gospodarek. Żaden dział tutaj nie jest wyjątkiem. Handel detaliczny z Allegro i Booksy, ruch z Uberem i Boltem, muzyka z Spotify i Deezerem, gastronomia z Glovo i Uber Eats czy bankowość z Revolut i N26 są przerwane. Są też wyraźne oznaki, że chmura będzie w dużym stopniu przyczyniać się do nowych odkryć.

Chmura była kolejną zmianą paradygmatu w technologii komputerowej po Internecie w latach 90. i smartfonach w 2000 roku. Ma dwie uzupełniające się propozycje wartości do rozważenia: modernizację IT i innowacje cyfrowe oraz przyspieszenie pionierskich. Ta ostatnia wynika z tak zwanych trzech wolności chmury: wolności od eksperymentowania, wolności od porażki i wolności czynnej. Razem te wolności otwierają przestrzeń potrzebną do rozkwitu innowacji.

Polska pozostaje w tyle za europejskimi liderami zarówno pod względem stanu przyjęcia chmury, jak i tempa postępu wdrażania. Obecny wskaźnik adopcji chmury w tym kraju jest 14 razy niższy niż w grupie krajów, którą nazywamy frontem europejskim i 1,5 razy niższy niż średnia w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Adopcja rośnie w rocznym tempie 23 procent, 25 procent na froncie europejskim i 24 procent w pięciu największych gospodarkach Europy.
W rzeczywistości, jeśli polscy decydenci i liderzy biznesu nie chcą, aby Polska pozostawała w tyle za swoimi rówieśnikami i zmniejszała swoją konkurencyjność, powinna podjąć świadomą próbę znacznego przyspieszenia adopcji chmury.

Polska ma potencjał, aby zwiększyć swoją adopcję chmury i poprawić swoją konkurencyjność w stosunku do liderów.
Staramy się zapewnić równy dostęp do naszej strony internetowej osobom niepełnosprawnym. Jeśli podoba Ci się informacja o tej treści, czekamy na współpracę z Tobą. Napisz do nas na adres: [email protected]

Polska postrzegała gospodarkę cyfrową jako nowy motor wzrostu w latach 2010-tych. Do lat 2020 technologia chmury może być kluczową cechą tzw. Digital Challenger w Polsce i wspierać szybką adaptację technologii cyfrowej do następnego poziomu po Covid-19. W rzeczywistości te i poprzednie raporty McKinsey to siedem kluczowych czynników przyczyniających się do maksymalizacji wzrostu produktywności w Polsce dzięki cyfrowej transformacji związanej z technologią chmury. Czterech wdrożeniowców związanych z miękką infrastrukturą i innowacjami bezpośrednio odnosi korzyści z przyjęcia chmury, a mianowicie:

  • Zwiększenie akceptacji narzędzi cyfrowych przez małe, średnie i duże firmy w Polsce
  • Zwiększenie akceptacji możliwości cyfrowych i usług internetowych przez ogół społeczeństwa w Polsce
  • Opracowywanie, wdrażanie i rozwijanie rozwiązań e-administracji w sektorze publicznym w Polsce
  • Wspieranie przedsiębiorców w Polsce w celu stymulowania środowiska start-upowego
READ  Polska rządząca prawicowa koalicja traci większość w parlamencie UE Katolicki Mateusz Moraveki Senat RP

Pozostali trzej realizatorzy są potrzebni do ulepszenia chmury:

  • Udoskonalanie polskiej specjalnej grupy roboczej ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
  • Zwiększenie szkoleń prowadzonych przez polskie firmy w celu poprawy lub podniesienia umiejętności cyfrowych pracowników
  • Poprawa otoczenia regulacyjnego ICT w Polsce w celu przyciągnięcia inwestycji

Według naszej analizy, powszechne przyjęcie technologii chmury przez polskie firmy i spółki publiczne może wytworzyć do 2030 r. wartość równą 4 proc. rocznego PKB Polski lub 27 mld euro. Oczekuje się, że 82 procent z tego będzie pochodzić z nowej działalności i innowacyjnej cyfryzacji architektury chmury otwartej lub przyspieszonej. Pozostałe 18 procent może pochodzić z bezpośrednich zysków w regularnej działalności, w tym z redukcji kosztów identyfikacji, skrócenia czasu pracy i automatyzacji biznesu. Pionierskie technologie przyszłości, wspierane przez architekturę chmury, stanowią źródło dodatkowej, niezmierzonej wartości.

Do 2030 roku powszechne przyjęcie chmury może wygenerować wartość odpowiadającą 4% rocznego PKB Polski (27 miliardów).
Staramy się zapewnić równy dostęp do naszej strony internetowej osobom niepełnosprawnym. Jeśli podoba Ci się informacja o tej treści, czekamy na współpracę z Tobą. Napisz do nas na adres: [email protected]

Sektor handlu detalicznego, towarów konsumpcyjnych w opakowaniach (CPG) oraz transport i logistyka prawdopodobnie najbardziej skorzystają na powszechnym przyjęciu chmury obliczeniowej w Polsce. Około 28 procent całkowitych szkód pochodzi z tego wszystkiego, a kolejne 15 procent pochodzi z przemysłu budowlanego oraz przemysłu motoryzacyjnego i montażowego. சில்ல W samym handlu detalicznym 2,7 miliarda można by wygenerować dzięki dynamicznym cenom, inteligentnym promocjom i przyspieszonym aktualizacjom zapasów za pomocą technologii chmury, a 2,5 2,5 miliarda można by wygenerować w CPG dzięki automatyzacji produkcji oraz poprawie wydajności, energii i wydajności.

Oczekuje się, że handel detaliczny, CPG oraz transport i logistyka odniosą największe korzyści z przyjęcia chmury, generując 28% całkowitego wpływu.
Staramy się zapewnić równy dostęp do naszej strony internetowej osobom niepełnosprawnym. Jeśli podoba Ci się informacja o tej treści, czekamy na współpracę z Tobą. Napisz do nas na adres: [email protected]

Nasza analiza Polska ma mocne podstawy pod względem wielkości, szybkości i cyfrowego punktu wyjścia. Tworzą one solidną platformę dla firm do wykorzystania potencjału technologii chmury. Tym samym PKB Polski w 2019 r. wyniesie 500 mld euro, co czyni ją największą gospodarką Europy Środkowo-Wschodniej, odpowiadającą za 36 proc. PKB regionu. Planowane inicjatywy, takie jak stworzenie dostawcy rozwiązań chmurowych Operator Chmury Krajowej (OChK) ułatwiają migrację polskich firm do chmury. Polska jest również wiodącym cyfrowym pretendentem z solidną infrastrukturą technologiczną, która wspiera transformację chmury i rodzącą się gospodarkę cyfrową, która może z niej bezpośrednio skorzystać.

READ  Joswiak pomaga Polsce zakwalifikować się do Mistrzostw Świata, aby wygrać Albanię - blog

Aby przyspieszyć przyjęcie chmury, Polska musi teraz skoncentrować się na pięciu kluczowych czynnikach regulacyjnych: braku świadomości, niejasności regulacyjnej, obawach dotyczących bezpieczeństwa, braku niezbędnych umiejętności i obciążeniach finansowych. Po pierwsze, firmy przyznają, że nie mają wystarczającej wiedzy na temat rozwiązań chmurowych; Około 42% nadal uważa redukcję kosztów za główny powód migracji do chmury i nie są świadomi zaawansowanych narzędzi, które mogą wyzwolić pełny wpływ chmury.
Po drugie, jedna trzecia polskich firm nie ma pewności co do lokalizacji przechowywania danych. Jest to szczególnie ważne w sektorach silnie regulowanych, w których firmy mogą uniknąć migracji ze względu na złożone wymogi prawne.
Po trzecie, jedna trzecia polskich firm zgłasza obawy dotyczące bezpieczeństwa związane z usługami w chmurze.
A 63 proc. dostawców IT twierdzi, że polityka bezpieczeństwa uniemożliwia powszechne przyjęcie chmury w Polsce.
Po czwarte, istnieją luki w zdolnościach w chmurze i ogólny brak talentów w sektorze technologii informatycznych: w 2019 r. 44 proc. polskich firm zgłosiło trudności z obsadzeniem wakatów ICT,
Jeśli nie zostaną podjęte działania, takie jak zainwestowanie w więcej szkoleń w pracy, luka może się jeszcze pogłębić. Wreszcie głównym powodem, dla którego firmy nie stosują tej strategii, jest przytoczenie kosztów przedinwestycyjnych związanych z przeniesieniem do chmury. Często przeprowadzają małe analizy obszarów, które mają największy wpływ, zamiast „rzucać i zmieniać” istniejące rozwiązania, co skutkuje niepoprawnymi kosztami konwersji.

Polska może skoncentrować się na pięciu obszarach, w których musi otworzyć się na szybką adopcję chmury w Polsce.
Staramy się zapewnić równy dostęp do naszej strony internetowej osobom niepełnosprawnym. Jeśli podoba Ci się informacja o tej treści, czekamy na współpracę z Tobą. Napisz do nas na adres: [email protected]

Aby przyspieszyć adopcję chmury w Polsce, zalecamy decydentom, organizacjom i osobom indywidualnym podjęcie następujących kroków:

  • Decydenci mogą być zaangażowani w adopcję chmury. To podstawa do rozpętania zmian w całym kraju. W szczególności decydenci mogą ułatwić przyjęcie chmury (np. zapewniając finansowanie i sprawdzając, jak interpretowane jest prawo) i dawać przykład w organizacjach sektora publicznego.
  • Firmy nie mogą ignorować możliwości, jakie daje Cloud Change. Muszą zrozumieć, w jaki sposób chmura przynosi im wartość (na przykład poprzez szybsze innowacje i poprawę kosztów). W zamian muszą przygotować strategię chmury (w tym opracować odpowiednie możliwości) i nadal ją wdrażać.
  • Osoby muszą posiadać umiejętności techniczne i biznesowe związane z chmurą. Takie umiejętności będą niezbędne w nadchodzących dziesięcioleciach.
READ  Moderna otworzy międzynarodowe centrum usług biznesowych w Warszawie

Epidemia COVID-19 pokazuje, że firmy – a właściwie całe gospodarki – muszą być przygotowane na nieprzewidywalne sytuacje i odpowiednio dostosować swoje metody pracy. Przetwarzanie w chmurze jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do tej transformacji, na przykład umożliwiając masowe przejście do pracy zdalnej. Mamy nadzieję, że raport ten podniesie świadomość możliwości przyspieszenia adopcji chmury przez polską gospodarkę. Ponieważ zmiany technologiczne stają się coraz gęstsze i szybsze, nadszedł czas, aby uświadomić sobie i wykorzystać potencjał przetwarzania w chmurze. Mamy nadzieję, że nasze analizy pomogą akcjonariuszom podejmować właściwe decyzje – i wykorzystywać je, gdy nadarzy się okazja.

Henry Herrera

„Irytująco skromny fanatyk telewizyjny. Totalny ekspert od Twittera. Ekstremalny maniak muzyczny. Guru Internetu. Miłośnik mediów społecznościowych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top