Ograniczenia w kościołach. Apel do Ministerstwa Episkopatu i Zdrowia

Minister Zdrowia Adam Nidzilsky i Sekretarz Generalny KEP bp Artur Mijiaski we wspólnym oświadczeniu wezwali wszystkich proboszczów do poważniejszego potraktowania obecnego limitu liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w nabożeństwach jednocześnie. Ta prośba, jak podkreślają, wynika z troski o życie i zdrowie wiernych.

„Trzecia fala epidemii jest faktem i stanowi obecnie największe zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków” – podkreślili Nidzielski i bp Mijiaski. „Nie można pozostać obojętnym wobec rosnącej liczby infekcji” – zauważyli.

Podkreślili, że potrzebujemy dziś osobistej i zbiorowej odpowiedzialności, ponieważ jest to – obok szczepionki – „najważniejsza broń w walce z infekcją”. Tak więc – jak czytamy – „zarówno urzędnicy świeccy, jak i duchowni wzywają do takiej odpowiedzialności”.

„Dziś naszą wspólną troską jest ochrona zdrowia i życia wszystkich biegunów, dlatego wszyscy jesteśmy w równym stopniu wezwani do przestrzegania obowiązujących przepisów i przepisów sanitarnych i epidemiologicznych” – podkreślili Nidzielski i biskup Mijiaski. „Troszcząc się o nich, troszczymy się o ludzi naszego kraju. Najwyższą doraźną korzyścią jest zawsze zdrowie i życie. Brak troski o własne zdrowie i życie jest sprzeczne z jednością społeczną i nauką Kościoła katolickiego” – czytamy Ministerstwo Zdrowia i Konferencja Episkopatu Polski.

Liczbę wiernych, którzy mogą jednocześnie uczestniczyć w nabożeństwie, prośbę o poważne podejście do przepisów obowiązujących wszystkich księży kościelnych, poprze list skierowany przez biskupów do wszystkich kościołów, z wyraźnym wskazaniem: ścisłe przestrzeganie przepisów zdrowotnych i epidemiologicznych – Prezes i Sekretarz Generalny KEP „Tylko nasze zbiorowo odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowadzenia nowych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa” – podkreślili.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w kościołach obowiązuje limit wiernych – maksymalnie 15 metrów kwadratowych na osobę, odległość nie mniejsza niż 1,5 metra. W świątyniach i miejscach kultu, z wyjątkiem wiernych, obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

Henry Herrera

„Irytująco skromny fanatyk telewizyjny. Totalny ekspert od Twittera. Ekstremalny maniak muzyczny. Guru Internetu. Miłośnik mediów społecznościowych”.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *