Jak silne sojusze przyniosą korzyści Europie – DW – 06.07.2023

Jak silne sojusze przyniosą korzyści Europie – DW – 06.07.2023
Podczas marcowej wizyty w Bukareszcie premier Polski Mateusz Morawiecki (z lewej, ściskając dłoń z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem) zaproponował trójkąt ścisłej współpracy między Polską, Rumunią i Ukrainą.Zdjęcie: Picture Alliance/dpa/AP

W ostatnich latach nabiera tempa budowanie silniejszych sojuszy i współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak niektórzy argumentowali, zwłaszcza w kontekście Rosyjska inwazja na UkrainęWładza w Europie przesuwa się na wschód.

Wniosek złożony przez polskiego premiera Mateusza Morawieckiego marca 2023 r. w Bukareszcie w celu stworzenia trójkąta współpracy między Polską, Rumunią i Ukrainą, który ma ogromny potencjał dla zwiększenia bezpieczeństwa regionalnego, dobrobytu gospodarczego i wpływów strategicznych. Strategiczne znaczenie proponowanego trójkąta jest niezaprzeczalne.

Polska I RumuniaJak członków NATO na wschodzieZjednoczeni wspólnym zrozumieniem wyzwań, jakie niesie ze sobą agresywne zachowanie Rosji w regionie, partnerstwem strategicznym i dużym potencjałem gospodarczym.

Polska i Rumunia – oba kraje wschodniej flanki NATO – już teraz ściśle współpracują w ramach Grupy Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9).Zdjęcie: MANDEL NGAN/AFP

Ich współpraca w ramach Grupy Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) – która powstała NATO Członkowie — Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Czechy, Węgry i Słowacja — skutecznie rozwiązywali te problemy związane z bezpieczeństwem i wzmacniali swoje głosy w Waszyngtonie, sprzymierzając się ze Stanami Zjednoczonymi.

Silny sojusz czterech

Rozszerzając to partnerstwo Ukraina I możliwe Moldova (kluczowy priorytet dla Bukaresztu), powstały prostokąt mógłby stworzyć potężny sojusz zdolny do przeciwdziałania regionalnym zagrożeniom bezpieczeństwa i czerpania korzyści ekonomicznych ze wspólnego rynku liczącego 100 milionów ludzi.

Wzmocniona współpraca między Polską, Rumunią, Ukrainą i Mołdawią przyniesie wiele korzyści. Po pierwsze, będzie promować bliższą integrację gospodarczą i handel, tworząc nową wspólnotę gospodarczą w Europie Środkowo-Wschodniej.

Fundament jest już położony

Warto zauważyć, że Rumunia ustanowiła już trójstronny format z Mołdawią i Ukrainą, kładąc w ten sposób podwaliny pod współpracę, która może służyć wyższym celom. Niemniej jednak prostokątna współpraca przyciągnie więcej inwestycji, będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i uwolni niewykorzystany potencjał regionu.

„Polska i Rumunia powinny wykorzystać swoje głosy, aby jeszcze bardziej przyspieszyć zachodnie wsparcie militarne dla Ukrainy” – pisze Radu Magdin.Zdjęcie: Biuro Prasowe Rządu Ukrainy/REUTERS

Ponadto wspólne projekty infrastrukturalne – takie jak sieci transportowe i rurociągi energetyczne – poprawią łączność i ułatwią przepływ towarów i osób. Ta zwiększona łączność może wzmocnić więzi gospodarcze, pobudzić innowacje i zwiększyć konkurencyjność na rynku światowym.

READ  To już koniec sezonu skokowego! Bieguny są daleko od siebie. Geeger zgarnia całą pulę w Planicy!

W tym roku gospodarzem będzie Rumunia Inicjatywa Trójmorza Szczyt (3SI) oraz 3SI Business Forum będą okazją do pokazania, że ​​te kraje naprawdę myślą o biznesie – w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu.

Promocja wartości demokratycznych

Z politycznego punktu widzenia ten prostokąt może stanowić platformę do promowania wartości demokratycznych i dobrych rządów. Członek UE Polska (mam nadzieję, że po naprawieniu napiętych stosunków z Brukselą) i Rumunia mają cenne doświadczenia, którymi mogą się podzielić z Ukrainą i Mołdawią. Droga do integracji europejskiej.

Prounijny wiec, który odbył się w stolicy Kiszyniowie w maju, pokazał silne społeczne poparcie dla przystąpienia Mołdawii do UE.Zdjęcie: Ariel Obreja/AP Photo/Image Alliance

Wymiana wiedzy, najlepsze praktyki i pomoc techniczna mogą pomóc przyspieszyć reformy polityczne i instytucjonalne w tych krajach, a ostatecznie zbliżyć je do siebie. Unia Europejska. Przyniosłoby to korzyści nie tylko zainteresowanym krajom, ale także przyczyniłoby się do stabilności w szerszym regionie i obaliło narrację, że liberalna demokracja traci pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej.

Istnieją jednak potencjalne czynniki i elementy w tym prostokącie, które mogą uniemożliwić skuteczne zaangażowanie.

Przeszkody na drodze przed Tobą

Poważnym wyzwaniem jest tocząca się wojna na Ukrainie. Nierozwiązany konflikt stanowi istotną przeszkodę we współpracy, ponieważ tworzy wrogie środowisko i budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa. Każda udana inicjatywa będzie wymagała skoordynowanych wysiłków w celu znalezienia pokojowego rozwiązania i zapewnienia stabilności w regionie.

Polska i Rumunia powinny wykorzystać swoje głosy, by naciskać na większe i szybsze wsparcie militarne Zachodu dla Ukrainy. Kijów Okupowane terytoria mogą zostać wyzwolone jeszcze w tym roku.

Rozbieżne interesy i priorytety

Kolejną przeszkodą są różne interesy i priorytety krajów uczestniczących. Podczas gdy Polskę i Rumunię podzielają podobne obawy dotyczące bezpieczeństwa, Ukraina i Mołdawia stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami geopolitycznymi.

„Członkowie UE Polska i Rumunia mają cenne doświadczenie, którym mogą się podzielić z Ukrainą i Mołdawią na drodze do integracji europejskiej” – pisze Radu Magdin. Obraz: Andrzej M. Sojusz Song/Zumapres/Picture

Niezależnie od wyniku wojny Ukraina nadal będzie miała do czynienia z rewizjonistyczną Rosją, która zrobi wszystko, co w jej mocy, aby podważyć euroatlantycki szlak do Kijowa i zakłócić oparty na zasadach ład międzynarodowy.

READ  USA: Kolejna próba zmiany wyniku wyborów została odrzucona przez sędziego federalnego

Rosyjskie próby destabilizacji Mołdawii

Mołdawia była głównym celem rosyjskich wysiłków destabilizacyjnych, a Moskwa używała technik hybrydowych do obalenia proeuropejskiego rządu Mołdawii. Na szczęście na razie The Silne poparcie społeczne dla integracji europejskiej Zatrzymuje te wysiłki.

Pokonanie tych wyzwań i dostosowanie celów strategicznych jest złożone i będzie wymagało nie tylko przeprojektowania europejskiej architektury bezpieczeństwa, ale także ogromnych zasobów gospodarczych i inwestycji.

Konkretne projekty są ważne

Aby zapewnić trwałość i powodzenie tej inicjatywy, ważne jest, aby dopasować jej wartość strategiczną do konkretnych planów. Samo wyrażenie myśli i aspiracji nie wystarczy.

Ukraina i Mołdawia stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami geopolitycznymiZdjęcie: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Prostokąt powinien koncentrować się na szybkim uzgodnieniu listy kluczowych projektów i wdrażaniu konkretnych inicjatyw, które przynoszą praktyczne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Obejmują one wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie energii, infrastruktury, technologii, rolnictwa i innych sektorów. Wykazując namacalne wyniki, może przyciągnąć większe poparcie i zyskać strategiczny rozmach.

W stronę dobrze prosperującej Europy Środkowej i Wschodniej

Pod względem potencjału biznesowego prostokąt oferuje szeroki wachlarz możliwości. Kraje uczestniczące mają zróżnicowane gospodarki, wykwalifikowaną siłę roboczą i strategiczne lokalizacje, które przyciągają inwestycje i sprzyjają przedsiębiorczości. Ułatwiając handel, usuwając bariery i harmonizując przepisy, możemy stworzyć sprzyjające otoczenie biznesowe, które sprzyja innowacjom, tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu.

To, czego Rosja boi się najbardziej – a mianowicie tego, że ludziom w zamożnej Ukrainie i Europie Wschodniej żyje się lepiej niż w Moskwie – może stać się rzeczywistością.

Realizując konkretne inicjatywy, które przynoszą praktyczne korzyści gospodarcze, polityczne i w zakresie bezpieczeństwa, trójkąt może sprzyjać integracji regionalnej, zwiększać stabilność i uwalniać ogromny potencjał biznesowy Europy Środkowo-Wschodniej.

Dzięki zaangażowaniu we współpracę, skupieniu się na wspólnych interesach i determinacji w pokonywaniu wyzwań strategia ta ma potencjał do przekształcenia i ostatecznego spacyfikowania regionu wschodniego.

Edytowany przez: Aingiel Flanagan

Henry Herrera

„Irytująco skromny fanatyk telewizyjny. Totalny ekspert od Twittera. Ekstremalny maniak muzyczny. Guru Internetu. Miłośnik mediów społecznościowych”.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *