Emerytury i renty są wpłacane na konto, a nie z ręki. Pensjonat czerwcowy. Ważne decyzje rządu dotyczące zmian w wypłacie emerytur

Czy to koniec emerytur wypłacanych ręcznie? Wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty emerytur od 1 stycznia 2022 r. Rozwiązuje problem tzw. Emerytur czerwcowych, a także zmian w zasadach pobierania świadczeń – przedstawia projekt nowelizacji ustawy o system ubezpieczeń. We wtorek rząd podejmie ważne decyzje dotyczące zmian w wysokości emerytur i renty.

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych dla seniorów. Dla nich 13. emerytura nie jest jedyną

Świadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych są wypłacane bez przeszkód. W marcu emeryci otrzymali wyższe oceny, a …

Zobacz też

Celem planu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest uregulowanie systemu ubezpieczeń społecznych oraz wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie udzielania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania zakładu ubezpieczeń społecznych.

Wypłata emerytur i rent. Co się zmieni?

Program oferuje między innymi wprowadzenie bezgotówkowych form wypłaty świadczeń długoterminowych, takich jak emerytury od 1 stycznia 2022 r. Osoby, które otrzymywały świadczenia w przeszłości, mogą skorzystać z obecnego formatu, aby zmienić świadczenie – np. Via Foxda Polka.

W przypadku osób pobierających świadczenia po 31 grudnia 2021 r. Forma bezgotówkowa jest możliwa, ale tylko w wyjątkowych przypadkach i po uzyskaniu zgody ZUS..

Twórcy programu zwracają uwagę, że taka zmiana wpłynęłaby na inne obniżenie kosztów wypłaty świadczeń przez ZUS.

Obecnie według danych ZUS 81 proc. Nowe świadczenia długoterminowe oferowane w 2019 roku zostały wpłacone na rachunki płatnicze, czyli – zdaniem wnioskodawców – dla nowych beneficjentów, którzy niedawno pracowali, posiadanie konta jest najczęstszym i preferowanym rozwiązaniem.Kiedy „Czternastka” trafia do seniorów? „To kolejna dobra wiadomość” [WIDEO]

To kolejna dobra wiadomość dla naszych seniorów – mówi Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej o akcji już podpisanej w „Czternastce” …

Zobacz też

Wyniki dostarczane przez ZUS i KRUS w procesie masowym uwzględniają również projekt przymusowej rezygnacji, np. W związku z wyceną, opłaceniem dodatkowych rocznych ofert gotówkowych lub podwyższeniem świadczeń.

READ  bne IntelliNews - BMI w Polsce osiągnęło nowy rekord wszech czasów w czerwcu

Emerytura czerwcowa rozwiązuje również problem tzw. Regulacji Jeśli najbardziej korzystne dla ubezpieczyciela, to przy obliczaniu emerytury jak w maju. Do tej pory świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niskie ze względu na brak kwartalnego indeksu.

Propozycja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ma na celu zwiększenie preferencji emerytów pracujących w „starym systemie” w stosunku do korzystniejszego przeliczania emerytur w stosunku do emerytów pracujących w „nowym systemie”.

Projekt przewiduje również możliwość ubiegania się o rentę inwalidzką w przypadku niezdolności do pracy w okresach niepłacenia składek ubezpieczeniowych lub w ciągu 18 miesięcy od zakończenia tych okresów, aby otrzymać świadczenia alimentacyjne. Obecnie prawdopodobieństwo ubiegania się o rentę jest ściśle związane z koniecznością opłacania składek 18 miesięcy od zakończenia tego okresu.

Proponowane zmiany wprowadzają także nowe zasady obliczania okresów niezdolności do pracy za okres zasiłkowy. Obejmuje to zarówno okresy nieprzerwanej pracy, jak i niezdolność do pracy przed przerwą i po niej, jeżeli przerwa nie przekracza 60 dni i jeżeli niepełnosprawność nie występuje w czasie ciąży.

Przybywają ludzie stuleci. ZUS dostarczył statystyki

W Polsce około 2,2 tys. 100-latków otrzymuje rentę spółdzielczą. Liczba osób, które zasługują na tę korzyść, wzrosła przez stulecie …

Zobacz też

Korzyści z choroby. Co się zmieni?

Jednak długość okresu zasiłkowego nie zmienia się w okresie ubezpieczenia – z reguły jest to nadal 182 dni (270 w przypadku niepełnosprawności i gruźlicy w ciąży). Z drugiej strony okres zasiłku chorobowego po zakończeniu okresu ubezpieczenia ulegnie skróceniu – przyjmuje się, że nie przekroczy 91 dni.

Zaproponowano również zmiany w celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z uwagi na fakt, że osoba nieubezpieczona nie jest pracownikiem oraz wyliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, macierzyńskiego i alimentacyjnego.

Zgodnie z projektem, jeżeli nie ma przerwy między okresami otrzymywania tego samego i innego rodzaju świadczeń lub jeżeli przerwa ta jest krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, nie ma możliwości ponownego ustalenia podstawy wyliczenia wypłaty.

READ  Polska wygrywa 800 m na Polish Track and Field Meet po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Ponadto zaproponowano przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych (śmierć pracodawcy) utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po zakończeniu ubezpieczenia.

Propozycja ta – jak podkreślają jej autorzy – wypełnia obecną lukę prawną i zrównuje status kobiet, które często mają dłuższy okres ubezpieczenia, a także prawo do zasiłku macierzyńskiego dla tych, które urodziły dziecko po śmierci pracodawcy, upadłość uwaga, okres ubezpieczenia rozwiązania (nawet na bardzo krótki okres).

Projekt przewiduje również udostępnienie listy firm, które będą dostępne z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Federalnym Biurem Reakcji w celu gromadzenia danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika.

Regulacja ta wprowadza również szereg zmian mających na celu odzyskanie należności z ZUS.

Źródło:

# Emerytury


#rents


# Zapłata


# zmiany

Henry Herrera

„Irytująco skromny fanatyk telewizyjny. Totalny ekspert od Twittera. Ekstremalny maniak muzyczny. Guru Internetu. Miłośnik mediów społecznościowych”.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *